Aktualności

 

PLAN PRACY 2023

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2023 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

XXVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku organizuje XXVII konferencję naukowo­‑techniczną pt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2022 roku w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku. więcej »


 

PLAN PRACY 2021

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2021 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

NOWA KSIĄŻKA NASZEGO SENIORA

 

 

Staraniem Zarządu Oddziału SITG w Rybniku przy wsparciu finansowym Fundacji JSW S.A. końcem roku 2020 wydana została książka autorstwa naszego seniora Kol. Edmunda Korzucha pt. „Historia Rybnickiego Okręgu Węglowego — Dzieje minionych lat węglem pisane”.

 


 

PLAN PRACY 2020

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2020 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

PLAN PRACY 2019

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2019 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

PLAN PRACY 2018

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2018 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

OBCHODY 220 LAT GÓRNICTWA W CZERNICY

 

Uroczyste obchody 700 lat Czernicy i 220 lat jej górniczej historii więcej »

 

 


 

International Mining Forum 2017

 

SITG Oddział w Rybniku jest organizatorem Międzynarodowego Forum Górniczego (International Mining Forum). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie IMF2017 .

 

 


 

220 LAT GÓRNICTWA W CZERNICY

 

Zapraszamy na uroczyste obchody 700 lat Czernicy i 220 lat jej górniczej historii więcej »

 

 


 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 

Protokół z posiedzenia jury oceniającego prace fotograficzne nadesłane na konkurs fotograficzny więcej »

 

 


 

PLAN PRACY 2017

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2017 więcej »

 

 


 

SPRAWOZDANIE 2016

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2016 dostępne tutaj »

 

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

JUBILEUSZ SITG

 

Jubileusz 70-lecia Oddziału SITG w Rybniku. więcej »

 


 

Konferencja Naukowo-Techniczna

 

Zakładowe Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) przy JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” przy współpracy z Katedrą Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz przy udziale Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SITG zapraszają na Konferencję Naukowo-Techniczną, która odbędzie się 02 czerwca 2016r. o godzinie 9:00 w Klubie „NOT” przy JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Dodatkowe dokumenty kliknij tutaj »

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT. więcej »

 


 

SPRAWOZDANIE 2015

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2015 dostępne tutaj »

 

 


 

PLAN PRACY 2016

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2016 więcej »

 

 


KONFERENCJE I SEMINARIA 2015

 1. XXII Konferencja naukowo-techniczna nt. „Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – 15.10.2015 r.
  Organizator: Oddział Rybnik
 2. XXXII Seminarium pt. „Narzędzia informatyczne wspomagające szkolenia, prognozowanie i monitoring w zakresie zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach – teoria i praktyka” – 29.10.2015 r.
  Organizator: Oddział Rybnik

 


 

SKRÓT SPRAWOZDANIA

 

z działalności Zarządu Oddziału SITG Rybnik za okres 2011-2014 więcej »

 


 

Dnia 10 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 w klubie NOT KWK „Jankowice” - Rybnik, ul. Jastrzębska 10, odbędzie się

XXVII WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU


z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawozdanie z działalności:
  • Zarządu Oddziału za lata 2011-2014
  • Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 6. Dyskusja.
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 8. Wybory:
  1. Zarządu Oddziału w składzie:
   • Prezes
   • Członkowie w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie
  2. Komisji Rewizyjnej Oddziału
  3. Delegatów na Zjazd Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie kierunków działania Oddziału na lata 2015-2018.
 10. Podjęcie uchwały.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału.

 


 

PLAN PRACY 2015

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2015 więcej »

 

 


 

Izba Pamięci Kopalń Zlikwidowanych

 

Zapraszamy na nowoopracowaną stronę internetową zawierającą informacje dotyczące kopalń zlikwidowanych w ROP. Strona będzie na bieżąco aktualizowana. więcej »

 

 


 

UCHWAŁA 1/2014

 

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Oddziału SITG Rybnik oraz wykaz liczby delegatów z poszczególnych kół zakładowych SITG O/Rybnik więcej »

 

 


 

PLAN PRACY 2014

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2014 więcej »

14.02.2014

 


 

Po KONFERENCJI

 

W dniu 14.10.2013 odbyła się XX Konferencja Naukowo-Techniczna. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem więcej »

 


 

Po KONFERENCJI

 

W dniach 27-29.09.2013 odbyła się XVII Konferencja szkoleniowa dla geologów i pracowników ochrony środowiska kopalń Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem więcej »

 


 

SEMINARIUM

 

XXX Seminarium Naukowo-Techniczne: „Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych - teoria i praktyka - XXX LAT DOŚWIADCZEŃ”

 

20.11.2013 Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. w Rybniku

9.08.2013

 


 

KONFERENCJA

 

XX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”

 

14.10.2013 Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Stodoły” w Rybniku-Stodołach

9.08.2013

 


 

KONFERENCJA

 

„XVII Konferencja szkoleniowa dla geologów i pracowników ochrony środowiska kopalń Rybnickiego Okręgu Przemysłowego”

 

27-29.09.2013 Wisła – „Skalnica”

9.08.2013

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT.     więcej »

08.03.2013

 


 

PLAN PRACY 2013

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2013    więcej »

11.02.2013

 


 

KONFERENCJA

 

XIX Konferencja nt. „Ochrona środowiska na terenach górniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”

Organizator - SITG Oddział Rybnik

 

22.10.2012, Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik    więcej »

25.06.2012

 


 

SEMINARIUM

 

XXIX Seminarium nt. „Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego”

Organizator - SITG Oddział Rybnik

 

10.10.2012 Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik

25.06.2012

 


 

KONFERENCJA

 

„XVI Konferencja geologów i pracowników ochrony środowiska kopalń ROP”

 

7-9.09.2012 Zarzecze k/Żywca

25.06.2012

 


 

SPOTKANIE

 

IV Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych

Organizator - SITG Zarząd Główny i Oddział Rybnik

 

24-25.05.2012, Rybnik-Stodoły

.

 


 

NARADA

 

Narada sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG

Organizator - SITG Zarząd Główny i Oddział Rybnik

 

18-19.05.2012, Ustroń

.

 


 

PLAN PRACY 2012

 

Ramowy plan pracy Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2012    więcej »

25.01.2012

 


 

SPRAWOZDANIE SNT

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT.     więcej »

31.12.2011

 


 

KONFERENCJA

 

„Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego”

 

25.10.2011 godz. 9.00, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

03.10.2011

 


 

SEMINARIUM

 

„Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego - teoria i praktyka”

 

19.10.2011 godz. 8.30, Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku

29.09.2011

 


 

KONFERENCJA

 

„XV Konferencja szkoleniowa dla geologów i pracowników ochrony środowiska kopalń Rybnickiego Okręgu Przemysłowego”

 

14-16.10.2011, Sromowce Niżne (Pieniny)

28.09.2011

 


 

Strony: 1 2 3 4 5 Następna »